neděle 16. listopadu 2014

Losing It: Rozhovor s Corou Carmack

Určitě jste již postřehli, že Jota vydává knížku Losing It od Cory Carmack. Já jsem obdržela e-mail s tím, že patřím mezi vybrané blogery pro zrecenzování (měli jste mě v tu chvíli vidět, se divím, že náš dům ještě stojí :D) Články budou dva nebo tři - a prvním z nich je rozhovor se samotnou autorkou!
Cora je hrozně milá a jsem ráda, že jsem si s ní mohla takhle popovídat.

A jelikož mě Cora požádala o odkaz na rozhovor, najdete ho i v angličtině. :)

Cora Carmack

1) Kde jsi přišla k návrhu na Losing It?
Když jsem psala Losing It, byla jsem zrovna uprostřed mé práce na titul v oboru Tvůrčí Psaní, a měla jsem dva projekty, na nichž jsem byla totálně přilepená. Losing It se mi v hlavě objevilo jen tak znenadání, a začala jsem to psát jen tak pro srandu, a taky pro odpočinek od projektů. V té době byly skoro všechny knihy New Adult, které byly k dispozici, byly dost těžké a plné úzkostí, a moje zkušenosti z vysoké takové prostě nebyly. Takže jsem opravdu chtěla napsat příběh, který by se podobal životu, který jsem na vysoké prožila - praštěný a směšný a trapný, plný smíchu a vyrůstání.


2) Je obvyklé, že většina postav má reálný základ ve známých autora. Je v Losing It někdo takový?
Bliss je kombinace mě samotné a mé kamarádky z vysoké, a hodně z Blissiných přátel má základní rysy v mých kamarádech. Bohužel, není tu nikdo, kdo by byl jako Garrick... ale pořád na něj čekám! :)3) Máš nějaké psací rituály?
Nemůžu na jednom místě zůstat delší dobu. Začnu den tím, že sedím u svého stolu, asi po hodině jsem neklidná a jdu se přemístit na gauč, potom do postele, někdy dokonce i na podlahu, pak na židli, potom zpátky na gauč. Mám pocit, že moje myšlenky chřadnou, když jsem na jednom místě!


4) Byl to vždycky tvůj sen, stát se spisovatelkou?
Když jsem byla ve školce, řekla jsem, že chci být spisovatelkou, učitelkou, herečkou, prezidentem a princeznou. :D Vždycky mě hrozně zajímaly příběhy, a pak jsem prozkoumala vyprávění pomocí herectví. Propsala jsem ve svém volném čase většinu svého života, ale až na vysoké jsem si uvědomila, že psaní je to, co chci dělat. A jsem tak šťastná, že jsem zvolila zrovna tohle.


5) Co děláš ve svém volném čase? (Kromě čtení a psaní, samozřejmě :D)
Volný čas? Jaký volný čas? :D Můj život je pěkně praštěný, s psaním a vystupováním, ale když si ten čas najdu, obvykle mě najdete, jak nepřetržitě sleduju Netflix nebo venku s přáteli (nebo rodinou, když jsem v Texasu). 


6) Dobře, nebudu tak krutá, vraťme se zpět ke knihám. Máš nějakou oblíbenou?
 Holka, na tohle se mě nemůžeš ptát! Mám TOLIK oblíbených knih! Harry Potter, samozřejmě - oblíbeným dílem je Fénixův řád. The Awakening od Kate Chopin. Revolution od Jennifer Donnelly.  Mohla bych pokračovat dál, ale tohle bylo první, co mě napadlo.7) Máš mezi autory nějaký vzor?
J.K. Rowling je můj hrdina.8) Slyšela jsi někdy o České republice? Navštívila jsi ji někdy?
Studovala jsem v Evropě jeden semestr vysoké, a jedno z navštívených míst byla Praha - a absolutně to MILUJU! Tak moc, že jsem to použila ve třetí knize série Losing It. :) Jmenuje se Finding It a je o Blissině kamarádce Kelsey, jak studuje v zahraničí, a ta šla na všechna místa, která jsem navštívila. Ráda bych se do Prahy někdy vrátila! 9) Máš nějaké rady pro začínající autory?
 Pište každý den. Pište, i když se na to necítíte. Pište, i když si myslíte, že to je špatné. Pište, i kdyby to bylo jen pár vět. Mějte vždy po ruce zápisník, do nějž vše zapíšete, nebo to ukládejte do mobilu, když máte inspiraci. Nejjednodušší způsob, jak se zlepšit jako spisovatel, je praxe! A nenechte se odradit - psaní může být těžké a osamělé, ale vaše nápady jsou důležité a stojí za sdílení!10) Chtěla bys něco vzkázat čtenářům blogu? (Nebo mně. Vím, jsem otravná.)
DĚKUJU VÁM pro čtení mých knih! Blogeři a blogoví čtenáři jsou v psaní důležití, a nikdy nebudu schopná vám dostatečně poděkovat za vaši podporu a lásku!
A PS: NEJSI otravná - jsi úžasná! <3
(A obzvlášť tohle mě potěšilo :D)


Coře velice moc děkuji za její čas na rozhovor! Můžete ji navštívit na jejích stránkách :)
Zítra vám představím recenzi na Losing It. :)
________________________________________________________________________________
A zde to celé máte v angličtině :)


I'm sure you've seen, that Jota is publishing Losing It from Cora Carmack. I've received e-mail, that I am between the chosen bloggers for reviewing this book (you should see me in that moment, I wonder that my house is whole :D) I will publish two or three articles - and first of them is an inetrview with the author!
Cora is so nice and I'm glad that I can speak with her.Where did you get the idea for Losing it?
When I wrote Losing It, I was actually in the middle of getting my master’s degree in Creative Writing, and I had two projects that I was totally stuck on. Losing It popped into my head on a whim, and I started writing it just to have fun and take a break my other projects. At the time, most of the New Adult books that were available were pretty heavy and angst-y, and my college experience just wasn’t like that. So I really wanted to write a story that was similar to what my time in school was like - silly and ridiculous and awkward and full of laughter and growth.It's usual that author write character by some real people. Is it some character in Losing it inspired by your friends?
Bliss is a combination of myself and a good friend from college, and a lot of Bliss’ friends have characteristics of some of my friends. Unfortunately, there’s no one quite like Garrick in my life….still waiting on that one! ;)Do you have some writing rituals?
I can’t stay in the same place for very long. I’ll start out the day sitting at my desk, and after about an hour I’ll get restless and move to the couch, and then to my bed, and then sometimes to my floor, then to a chair, then back to the couch. I feel like my ideas get stale if I sit still for too long!Was it your dream, become an author?
When I was in kindergarten, i said that I wanted to be a writer, a teacher, an actor, the President, and a princess. :D I’ve always been really interested in telling stories, and for awhile I explored storytelling through acting. I’ve written in my spare time most of my life, but it wasn’t until college that I realized that being an author was what I wanted to do. I’m so lucky that I get to do this for a living!What are you doing in your free time? (not writing and reading, of course :D)
Free time? What free time? :D My life is pretty crazy with writing and appearances these days, but when I have some down time, you can usually find me binge-watching Netflix or hanging out with friends (or my family, if I’m in Texas).Okay, I won't be so cruel, let's go back to books. Which is your favourite?
Oh man, you can’t ask me that! I have SO many favorites! The Harry Potter series, of course - Order of the Phoenix is my favorite. The Awakening by Kate Chopin. Revolution by Jennifer Donnelly.  I could go on forever, but those are the first ones that come to mind.


Do you have some idol in the authors?
J.K. Rowling is my hero.Did you hear something about Czech republic before? Did you were here?
I studied abroad in Europe for a semester in college, and one of the places I visited was Prague - I absolutely LOVED it! So much so that I actually put it in the third book in the Losing It series. :) Finding It is about Bliss’ friend Kelsey as she studies abroad, and she goes to a lot of the same places I did. I’d love to visit again some time!Do you have some tips for the beggining autors?
Write every day. Write even when you don’t feel like writing. Write even if you think it’s bad. Write, even if it’s just a few sentences. Keep a notebook with you to jot down ideas, or take notes on your phone when you’re feeling inspired. The easiest way to improve your skill as a writer is practice! And don’t get discouraged - writing can be hard and lonely, but your ideas are important and worth sharing!Do you want to say something to blog readers? (Or to me. I know, I'm annoying.)
THANK YOU GUYS so much for reading! Bloggers and blog readers are so important in the writing and publishing world, and I can never thank you enough for your support and love! And p.s. you are NOT annoying - you are wonderful! <3
(Especially this make me happy :D)


Many thanks to Cora for her time to answer my questions! ♥ You can visit her at her blog.
Tomorrow I will show you my review to Losing It. :)

3 komentáře:

  1. Naprosto úžasné!....o knížce jsem už slyšela a taky mě láká. Autorka je podle rozhovoru sympatická :) A jsem zvědavá na tvou recenzi ohledně Losing It, takže do toho :)

    OdpovědětSmazat
  2. Skvělý rozhovor! Autorka je mi moc sympatická! :)
    Losing It si určitě přečtu! :)

    OdpovědětSmazat

Děkuji za každý komentář! ♥